Fotoserie Huis/ Koororgel

Het begint er al een beetje op te lijken;
De drie klavieren zijn ingebouwd, de wellenborden zijn voorlopig geplaatst voor het uitkienen van de tractuur. Alle tuimelaar-(winkel) balken zijn klaar en ten dele gemonteerd. Ook de omkeerwippen onder de windladen zijn aangebracht.
Op dit moment worden de ventielen voorzien van leer en vilt en in de laden geplaatst, die hiervoor weer van het orgel af moeten (ze liggen nog los).

Wat het pijpwerk betreft: Het Holpijpregister is bijna klaar, alleen de pijpen voor de laagste tonen moeten nog gemaakt.

Verder liggen de 2 voets Octaaf, de Quint en de Terts te wachten op voorintonatie.

Er zijn twee prototypes gemaakt voor het Dwarsfluit 8'(D) register, na nog wat test kan dit register worden gebouwd.

(wordt vervolgd!)